Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Jeśli Niemcy zwiększenia lub zmniejszenia wydatków wojskowych?

Wyniki from Animal Protection Party

Ostatnio odpowiedział 11 miesięcy temu

Wyniki sondaży Wydatki na armię dla Partia Ochrony Zwierząt

Wzrost

5 głosy

24%

Spadek

9 głosy

43%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez Ochronę Zwierząt.

1 Zwiększ odpowiedzi
1 Zmniejsz odpowiedzi
2 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Dec 5, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Wzrost Spadek Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o wydatkach wojskowych

W 2015 roku niemiecki rząd ogłosił, że podniesienie jego wydatki na obronność w celu spełnienia wymogu, aby wszyscy członkowie NATO budżety wynosić co najmniej 2% PKB. Obecny budżet wojskowy w Niemczech wynosi 1,2% PKB, czyli 33 mld €. Dodatkowe fundusze pozwolą ministerstwo obrony, aby rozwinąć swoje siły zbrojne i wspierać zaangażowanie NATO w trwającego konfliktu między Rosją i Ukrainą.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące wydatki na wojsko

Omów tą sprawę...

Deutsch Polski