Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Niemcy powinny utrzymać obecność w Organizacji Narodów Zjednoczonych?

Wyniki from LINKE

Ostatnio odpowiedział 5 miesięcy temu

Wyniki sondaży Organizacja Narodów Zjednoczonych dla LINKE

Tak

2,994 głosy

93%

Nie

213 głosy

7%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez LINKE.

3 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Dec 12, 2011 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Organizacji Narodów Zjednoczonych

ONZ. Jest to organizacja założona w 1945 roku rządy po II wojnie światowej. Cele organizacji obejmują promowanie pokoju i bezpieczeństwa, praw człowieka i ochrony środowiska oraz dostarczenie pomocy humanitarnej w przypadku głodu, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Ostatnie interwencje ONZ obejmują Sri Lanki wojny domowej w 2009 roku i trzęsienie ziemi w Haiti 2010. W 1955 roku RFN została przyjęta do ONZ. NRD został przyjęty do ONZ jako obserwator bez prawa głosu w roku 1972. W 1990 roku Republika Federalna Niemiec została formalnie uznana przez ONZ. Niemcy są trzecim największym płatnikiem finansowy ONZ oraz przyczynia się 140 mln $ rocznie.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące ONZ

Omów tą sprawę...