Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 

Snabbguide till Germany political parties

Fullständig förteckning över political parties politiska ställningstaganden

Christian Democratic Union

Christian Democratic Union’s politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej, att förbjuda flyktingar från att komma in i landet baserat på deras religion strider mot författningen Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Öka Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej, men omförhandla villkoren för våra monetära bidrag Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt Source

Bör vårt land kvar i Nato? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Jag är nöjd med den nuvarande utgiftsnivån Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Öka, men bara efter att vårt underskott minskat kraftigt Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja, och med mer hjälp och stöd Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

sociala frågor

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: För abort Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja, så länge de klarar samma fysiska tester som män Source

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle alla regeringstjänstemän bli skyldig att betala i den nationella pensionsfonden? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej, detta kommer att orsaka prisökningar i oändlighet Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej, men ändra skattesatsen till att bero på mottagarens välstånd istället för den avlidnes Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Fler Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej, inte förrän vi har minskat statsskulden Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Minska Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Sänk Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja, men stå för behandling för de som testas positivt Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Skadar, jag stödjer några privata fackföreningar, men jag är starkt emot allmänna fackföreningar för arbetare Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej, klassificera det som en råvara Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej, men terminsavgifterna borde minska baserat på familjens inkomst Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

valfrågor

Bör viktigare politiska beslut underkastas en folkomröstning? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Om ordföranden väljas direkt av folket? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja, men med undantag för dem vars religion förbjuder vaccin Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja, men bara efter domstolsbeslut Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej Source

Skulle det nuvarande antalet tjänstemän ökas eller minskas? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: minskade Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Borde Volkswagens förre VD, Martin Winterkorn, ställas inför rätta för sin roll i utsläppsskandalen? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

Miljöfrågor

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja, men producenter ska inte kunna patentera frön Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja, men öka insynen Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Jag är nöjd med det nuvarande systemet Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Nej Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Ja Source

Om den nationella järnvägs privatiseras? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

kriminella frågor

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Christian Democratic Union har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Christian Democratic Union’s svar: Ja Source

National Säkerhetsfrågor

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Christian Democratic Union Röster: Nej Source

Alternative for Germany

Alternative for Germany’s politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, och ta bort de flerspråkiga översättningarna från officiella dokument och tjänster Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, fram tills det att terrorattacker minskar Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Minska Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Utrikespolitiska frågor

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, men behåll frihandelsavtal med EU-nationer Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, vi bör avlägsna varje möjlighet för terrorister att komma in i landet Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, men med mindre fokus på militär träning och mer fokus på utbildning och utveckling av färdigheter Source

Bör vårt land kvar i Nato? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Minska Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Öka, men bara efter att vårt underskott minskat kraftigt Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, vi bör inte ge hjälp till något främmande land Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

sociala frågor

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, men offrets familj borde bestämma straffet Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Abort ska vara tillåtet och tillgång till preventivmedel, sexualundervisning samt utökad socialtjänst bidrar till att minska antalet aborter Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, och adoptionsbyråer bör prioritera att erbjuda barn till raka par innan erbjuda homosexuella par Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, äktenskap bör definieras som något mellan man och kvinna Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, att hindra kvinnor från att utföra stridsuppgifter är diskriminerande Source

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Skulle alla regeringstjänstemän bli skyldig att betala i den nationella pensionsfonden? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, och eliminera alla lönestandarder Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, det är dubbelbeskattning Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Fler, men öka förmånerna för äldre och handikappade Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, inte förrän vi har minskat statsskulden Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, och höj skatterna Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, och sänk begränsningen till 50 %. Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Minskas, men bara när det gäller mat och medicin Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Öka för stora multinationella företag men sänk för mindre företag Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, testa alla som får pengar från staten, både anställda och politiker Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Skadar, jag stödjer några privata fackföreningar, men jag är starkt emot allmänna fackföreningar för arbetare Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, klassificera det som en råvara Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, terminsavgifter är för höga för närvarande Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

valfrågor

Bör viktigare politiska beslut underkastas en folkomröstning? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Om ordföranden väljas direkt av folket? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, men tillåt donationer från fackförbund och ideella Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, och förstatliga den industrin Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja, men bara efter domstolsbeslut Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej Source

Skulle det nuvarande antalet tjänstemän ökas eller minskas? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: minskade Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Borde Volkswagens förre VD, Martin Winterkorn, ställas inför rätta för sin roll i utsläppsskandalen? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Ja Source

Miljöfrågor

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, se bara till att den lagstiftning som finns efterlevs Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, mer forskning behövs för att avgöra de långsiktiga effekterna av fracking Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Mindre, och förse sjukvården med mer statliga medel Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej, och öka straffen för icke våldsamma drogbrottslingar Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Om den nationella järnvägs privatiseras? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

kriminella frågor

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Alternative for Germany har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Alternative for Germany’s svar: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Alternative for Germany Röster: Ja Source

Social Democratic Party

Social Democratic Party’s politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, att förbjuda flyktingar från att komma in i landet baserat på deras religion strider mot författningen Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Öka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, men förhandla om strikt begränsad invandring och villkoren för våra monetära bidrag Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja, men ta bara emot familjer (inga ensamkommande muslimska män) Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt Source

Bör vårt land kvar i Nato? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Öka Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Minska Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja, men respektera Israels suveränitet och diktera inte hur de ska interagera med sina grannar Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja, Assad är en brutal diktator och måste fråntas makten Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

sociala frågor

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: För fri abort, jag håller inte med, men regeringen har ingen rätt att förbjuda det Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, styrelsemedlemmar bör vara de mest kompetenta oavsett kön Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle alla regeringstjänstemän bli skyldig att betala i den nationella pensionsfonden? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, men öka det skattefria beloppet Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Färre, och garantera förmåner åt dem som behöver dem som mest Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, de bör minskas Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, höj skatten för stora multinationella företag istället Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja, och sänk begränsningen till 50 %. Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Minskas, för att ge ekonomisk tillväxt Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Öka Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja, testa alla som får pengar från staten, både anställda och politiker Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, alltför många rika medborgare missbrukar kryphål i lagstiftningen om offshore-banker för att undgå skatter Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: De hjälper i teorin men har på senare tid blivit korrupta och bör begränsas i sin makt Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja, men i form av skattelättnader för alla medborgare Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, det har inget inneboende värde Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja, terminsavgifter är för höga för närvarande Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

valfrågor

Bör viktigare politiska beslut underkastas en folkomröstning? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Om ordföranden väljas direkt av folket? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, men tillåt donationer från fackförbund och ideella Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, vi borde investera i renare alternativ såsom vind, vattenkraft, toriumreaktorer och geotermisk energi Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, och anta lagar som hindrar staten från övervakning av medborgares kommunikation Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej Source

Skulle det nuvarande antalet tjänstemän ökas eller minskas? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: ökade Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Borde Volkswagens förre VD, Martin Winterkorn, ställas inför rätta för sin roll i utsläppsskandalen? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Miljöfrågor

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Mindre, och hälsovårdsbranschen bör inte privatiseras Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Nej, och öka straffen för icke våldsamma drogbrottslingar Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Ja Source

Om den nationella järnvägs privatiseras? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

kriminella frågor

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Social Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Social Democratic Party’s svar: Ja, men bara efter att ha avtjänat sitt straff och villkorliga frigivning/dom Source

National Säkerhetsfrågor

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Social Democratic Party Röster: Nej Source

Free Democratic Party

Free Democratic Party’s politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej, att förbjuda flyktingar från att komma in i landet baserat på deras religion strider mot författningen Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Öka Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja, men ta bara emot familjer (inga ensamkommande muslimska män) Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej Source

Bör vårt land kvar i Nato? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Minska Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Öka Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja, men respektera Israels suveränitet och diktera inte hur de ska interagera med sina grannar Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

sociala frågor

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej, att spendera livet i fängelse är ett hårdare straff Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: För abort Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja Source

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Skulle alla regeringstjänstemän bli skyldig att betala i den nationella pensionsfonden? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja, men hög standard vid mathantering och miljöskydd ska prioriteras Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej, och eliminera alla lönestandarder Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja, det är dubbelbeskattning Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Fler Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja, och ta bort federala organ som är författningsstridiga Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Minska Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Sänk Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Skadar Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej, klassificera det som en råvara Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej, men terminsavgifterna borde minska baserat på familjens inkomst Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

valfrågor

Bör viktigare politiska beslut underkastas en folkomröstning? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Om ordföranden väljas direkt av folket? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej, detta skulle ge dem möjlighet att ta bort konkurrens, skapa brist på konstgjord väg och öka priser Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej, vi borde ha hårdare lagar mot droger Source

Skulle det nuvarande antalet tjänstemän ökas eller minskas? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: minskade Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Borde Volkswagens förre VD, Martin Winterkorn, ställas inför rätta för sin roll i utsläppsskandalen? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja Source

Miljöfrågor

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Nej, se bara till att den lagstiftning som finns efterlevs Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja, men inte i tätbefolkade områden Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Mer, och privatisera hela hälsovårdsbranschen Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja, och legalisera, beskatta och reglera marijuana istället för att kriminalisera det Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Ja Source

Om den nationella järnvägs privatiseras? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

kriminella frågor

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Free Democratic Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Free Democratic Party’s svar: Ja, med undantag för brottslingar dömda för mord eller våldsamma brott Source

National Säkerhetsfrågor

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Free Democratic Party Röster: Nej Source

The Left

The Left’s politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, och ta bort de flerspråkiga översättningarna från officiella dokument och tjänster Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

The Left’s svar: Nej Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

The Left’s svar: Nej Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

The Left’s svar: Öka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, men förhandla om strikt begränsad invandring och villkoren för våra monetära bidrag Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, men ta bara emot familjer (inga ensamkommande muslimska män) Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

The Left’s svar: Nej Source

Bör vårt land kvar i Nato? stats diskutera

The Left’s svar: Upplösa Nato och lämna militära strukturer Nato Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

The Left’s svar: Öka, men bara för länder som inte har begått brott mot mänskliga rättigheter Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

The Left’s svar: Minska Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

The Left’s svar: Vi bör ge lika stort stöd till Israel och Palestina. Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

The Left’s svar: Nej Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

sociala frågor

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

The Left’s svar: Nej Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, vi bör respektera alla kulturella traditioner Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

The Left’s svar: Abort ska vara tillåtet och tillgång till preventivmedel, sexualundervisning samt utökad socialtjänst bidrar till att minska antalet aborter Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

The Left’s svar: Ja Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

The Left’s svar: Ja Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, och regeringen borde göra mer för att kräva mångfald på arbetsplatser Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, att hindra kvinnor från att utföra stridsuppgifter är diskriminerande Source

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle alla regeringstjänstemän bli skyldig att betala i den nationella pensionsfonden? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, men vi bör införa en ensidig frihandelspolitik Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, och justera den varje år efter inflationen Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, men öka det skattefria beloppet Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

The Left’s svar: Färre Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, de bör minskas Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, nedskärningar i allmänna utgifter kommer att påverka ekonomin negativt Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, och sänk begränsningen till 50 %. Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

The Left’s svar: Ökas, men bara på lyxinköp Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

The Left’s svar: Öka Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

The Left’s svar: Nej Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

The Left’s svar: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, och det borde inte heller bolag och affärsorganisationer. Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

The Left’s svar: De hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

The Left’s svar: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

The Left’s svar: Nej Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, terminsavgifter är för höga för närvarande Source

Är du för friskolor? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

valfrågor

Bör viktigare politiska beslut underkastas en folkomröstning? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Om ordföranden väljas direkt av folket? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, och politiska kampanjer bör bekostas med allmänna medel Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

The Left’s svar: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, finansiera offentliga annonskampanjer och riskerna och fördelarna istället Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, vi borde investera i renare alternativ såsom vind, vattenkraft, toriumreaktorer och geotermisk energi Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

The Left’s svar: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

The Left’s svar: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, och minska straffen retroaktivt för dem som redan avtjänar straff Source

Skulle det nuvarande antalet tjänstemän ökas eller minskas? stats diskutera

The Left Röster: minskade Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, begränsningar av mandatperioder kommer att öka prestationen och förhindra korruption Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Borde Volkswagens förre VD, Martin Winterkorn, ställas inför rätta för sin roll i utsläppsskandalen? stats diskutera

The Left’s svar: Ja Source

Miljöfrågor

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

The Left’s svar: Ja Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

The Left’s svar: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

The Left’s svar: Nej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

The Left’s svar: Mindre, och hälsovårdsbranschen bör inte privatiseras Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

The Left’s svar: Ja, och frisläpp omedelbart dem som avtjänar straff enbart för narkotikabrott Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

The Left Röster: Ja Source

Om den nationella järnvägs privatiseras? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

kriminella frågor

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

The Left har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

The Left’s svar: Ja Source

National Säkerhetsfrågor

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

The Left Röster: Nej Source

Alliance ’90/The Greens

Alliance ’90/The Greens’ politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, och ta bort de flerspråkiga översättningarna från officiella dokument och tjänster Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej, att förbjuda flyktingar från att komma in i landet baserat på deras religion strider mot författningen Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Öka Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Utrikespolitiska frågor

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, vi borde ta emot 10,000 flyktingar Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt Source

Bör vårt land kvar i Nato? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Öka Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Minska Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, men bara om vi går med i en internationell koalition Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

sociala frågor

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: För fri abort, jag håller inte med, men regeringen har ingen rätt att förbjuda det Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle alla regeringstjänstemän bli skyldig att betala i den nationella pensionsfonden? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, och gör den till en lön man kan leva på Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Färre, och garantera förmåner åt dem som behöver dem som mest Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej, de bör minskas Source

Borde kyrkoskatten avskaffas? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej, nedskärningar i allmänna utgifter kommer att påverka ekonomin negativt Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, och sänk begränsningen till 20 % Source

Borde momssatser ökas eller minskas? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Minskas, men bara när det gäller mat och medicin Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Öka Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej, bara om de har ett kriminellt drogrelaterat förflutet Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du EU:s finansiella räddning av Grekland? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Hjälp Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, regeringen ska ingripa för att skynda på en återhämtning Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej, risken för kriminell aktivitet är för stor Source

utbildningsfrågor

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, terminsavgifter är för höga för närvarande Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

valfrågor

Bör viktigare politiska beslut underkastas en folkomröstning? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, på regional men inte nationella frågor Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Om ordföranden väljas direkt av folket? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Bör politiska partier få pengar från staten? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, men med undantag för dem vars religion förbjuder vaccin Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej, vi borde investera i renare alternativ såsom vind, vattenkraft, toriumreaktorer och geotermisk energi Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej, detta skulle ge dem möjlighet att ta bort konkurrens, skapa brist på konstgjord väg och öka priser Source

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Skulle det nuvarande antalet tjänstemän ökas eller minskas? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: ökade Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Borde Volkswagens förre VD, Martin Winterkorn, ställas inför rätta för sin roll i utsläppsskandalen? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Miljöfrågor

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Nej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Mindre, och förse sjukvården med mer statliga medel Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja, och legalisera, beskatta och reglera marijuana istället för att kriminalisera det Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Ja Source

Om den nationella järnvägs privatiseras? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

kriminella frågor

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens’ svar: Ja Source

National Säkerhetsfrågor

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Alliance ’90/The Greens Röster: Nej Source

Christian Social Union in Bavaria

Christian Social Union in Bavaria’s politiska ställningstaganden

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Ja Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Ja, och ta bort de flerspråkiga översättningarna från officiella dokument och tjänster Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Nej Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Ja Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Ja Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Ja, och tillåt ingen invandring förrän myndigheterna har blivit bättre på att hitta terrorister Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Öka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Nej Source

Utrikespolitiska frågor

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Nej, men förhandla om strikt begränsad invandring och villkoren för våra monetära bidrag Source

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Nej Source

Borde USA ta emot flyktingar från Syrien? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Ja Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Ja, men med mindre fokus på militär träning och mer fokus på utbildning och utveckling av färdigheter Source

Bör vårt land kvar i Nato? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Ja Source

Borde USA förbli medlem i Förenta Nationerna? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Ja Source

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Öka Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Ja Source

Stödjer du skapandet av en europeisk armé? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Öka Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Nej Source

Bör USA fortsätta att stödja Israel? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Ja, men respektera Israels suveränitet och diktera inte hur de ska interagera med sina grannar Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria’s svar: Nej Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Christian Social Union in Bavaria Röster: Nej Source

Borde underrätte