Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Đức có nên tăng hoặc giảm chi tiêu quân sự không?

Các kết quả from Animal Protection Party

Trả lời lần cuối 11 thàng trước

Chi tiêu quân sự quả thăm dò ý kiến ​​kết Chi tiêu quân sự cho Đảng bảo vệ động vật

Tăng

5 phiếu bầu

24%

Giảm bớt

9 phiếu bầu

43%

Phân phối các câu trả lời được gửi bởi Đảng Bảo vệ Động vật.

1 Tăng câu trả lời
1 Giảm câu trả lời
2 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Dec 5, 2015 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Buổi tiệc

Tư tưởng

Trang mạng

Tăng Giảm bớt Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về chi tiêu quân sự

Năm 2015, chính phủ Đức tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để đáp ứng yêu cầu của NATO rằng tất cả ngân sách của các thành viên phải đạt ít nhất 2% GDP. Ngân sách quân sự hiện tại của Đức là 1,2% GDP hay 33 tỷ euro. Khoản tài trợ bổ sung sẽ cho phép Bộ quốc phòng mở rộng lực lượng vũ trang và hỗ trợ NATO tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.  Xem tin tức chi tiêu quân sự gần đây

Thảo luận về vấn đề này...

Deutsch Ngôn ngữ tiếng Việt]