Gdyby Niemcy zamachu podejrzanych o terroryzm w innych krajach?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

Niemcy obecnie daje pary tej samej płci prawa przez zarejestrowane partnerskich (Eingetragene Lebenspartnerschaft). Partnerstwa te nie zapewniają pełne prawa małżeństwa. W 2013 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że geje i lesbijki powinni mieć prawo do adopcji dzieci przyjęte już przez swoich partnerów.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz karę śmierci?

W 1949 roku Niemcy zakazały kary śmierci. Wcześniejsze wyroki śmierci zostały zastąpione przez życie w warunkach więziennych. Niemiecka konstytucja wymaga, że ​​więźniowie są sprawdzane pod kątem dopuszczenia warunkowo co 15 lat.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

W grudniu 2014 roku rząd ogłosił nową regułę, który musiałby niemieckich firm, aby wypełnić 30% swoich miejsc planszowych z kobietami. Kobiety stanowią obecnie 43% udziału w rynku pracy, jak również 53% absolwentów, ale posiadają tylko 4% miejsc zarządzanie pokładowych oraz 15% miejsc nadzorcza pokładzie w Niemczech 200 najlepszych firm. Rozwiązanie rządu jest wprowadzenie wymogu 30% miejsc pokładach, które odbędzie się od kobiet we wszystkich wymienionych firm, które podlegają "współzarządzania", co oznacza, że ​​są one wymagane przez prawo mieć przedstawicieli swoich pracowników w ich radach nadzorczych. Jeśli firmy te są niższe od kwot i siedziba zarządu staje się pusta, to musi być pusta, aż 30% zostanie osiągnięta ponownie.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

Adopcja przez osoby LGBT to przybranie dziecka przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT). Może to być wspólna adopcja przez pary tej samej płci, adopcja przez osobę w związku jednopłciowym biologicznego dziecka swojego partnera (adopcja przybranego dziecka) oraz adopcja przez jedną osobę LGBT. Wspólne adopcje przez pary homoseksualne są legalne w 25 krajach. Przeciwnicy adopcji LGBT kwestionują, czy pary jednopłciowe są w stanie być odpowiednimi rodzicami, podczas gdy inni przeciwnicy uważają, że dzieci poddawane adopcji mają naturalne prawo być wychowywane przez rodziców heteroseksualnych. Ponieważ konstytucje i przepisy zazwyczaj nie odnoszą się do kwestii prawa do adopcji przez osoby LGBT, decyzja, czy mogą być rodzicami indywidualnie lub jako pary, jest zwykle podejmowana przez sąd.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

Kilka krajów zachodnich, w tym Francji, Hiszpanii i Kanadzie zaproponowali przepisy, które odmawiać kobietom noszenia muzułmańskich nikab w przestrzeni publicznej. Nikab to tkanina, która zakrywa twarz i jest noszony przez niektóre muzułmanki w miejscach publicznych. W 2016 roku niemiecki minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière zaproponował częściowego zakazu burki. de Maizière powiedział, że zasłona na twarzy nie należy w Niemczech społeczeństwa, gdzie ponad cztery miliony muzułmanów żyją, nazywając proponowany zakaz jest "środek zapobiegawczy". Minister powiedział, że zakaz dotyczy "miejscach, gdzie jest to niezbędne do współistnienia naszego społeczeństwa", w tym urzędów, szkół i uniwersytetów, salach sądowych, a podczas demonstracji pojazdów drogowych. Zwolennicy twierdzą, że zakaz narusza praw osobistych i powstrzymuje ludzi od wyrażania swoich przekonań religijnych. Przeciwnicy twierdzą, że twarzą wykładziny zapobiec jednoznaczną identyfikację osoby, która jest jednocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa, a przeszkodą społecznej w społeczeństwie, które opiera się na rozpoznawaniu twarzy i ekspresji w komunikacji.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

Aborcja jest procedurą medyczną w wyniku zakończenia ludzkiej ciąży i śmierci płodu. W Niemczech aborcja jest legalna w w ciągu pierwszych 3 miesięcy ciąży, a kobiety muszą przejść obowiązkowe poradnictwo przed otrzymaniem procedurę. Przeciętny aborcja jest kurs 6,1 na 1000 kobiet w wieku 15-44 lata wśród kobiet

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych?

W 2016 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski orzekł, że sportowcy transseksualiści mogą brać udział w Igrzyskach Olimpijskich bez przeprowadzania operacji zmiany płci. W 2018 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkiej Atletyki, ciało zarządzające torami, orzekło, że kobiety, które mają więcej niż 5 nano-moli na litr testosteronu we krwiopodobnej sprinteru południowoafrykańskiego i złotego medalisty olimpijskiego Caster Semenya, muszą albo konkurować z mężczyznami, albo brać leki, aby zmniejszyć ich naturalny poziom testosteronu. IAAF stwierdził, że kobiety z kategorii "pięć plus" mają "różnicę w rozwoju seksualnym". Orzeczenie cytowało badanie przeprowadzone przez francuskich naukowców w 2017 r. Jako dowód, że zawodniczki z testosteronem bliżej mężczyzn lepiej radzą sobie w określonych zawodach: 400 metrów, 800 metrów 1500 metrów i mila. "Nasze dane i dowody pokazują, że testosteron, naturalnie wytwarzany lub sztucznie wprowadzany do organizmu, zapewnia znaczną poprawę wydajności kobiet-sportowców", powiedział prezes IAAF Sebastian Coe w oświadczeniu.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

W Niemczech, kobiety zaczęły łączenia jednostek bojowych w 2001 roku po tym jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zapobieganie kobiety z takich zadań była przeciwna zasad równości płci. Kobiety mogą wybrać dowolną karierę wojskową chcą, włącznie z elitarnych grup, takich jak komandosów morskich. Liczba kobiet w niemieckich siłach zbrojnych trzykrotnie w latach 2001 i 2014, z około 800 kobiet w jednostkach bojowych, w tym wielu, którzy służyli w wojnie w Afganistanie. Zwolennicy twierdzą, że to pomoże wojsko zachowuje więcej kobiet, które mają tendencję do pozostawiania usługi stałe, kiedy mają dzieci. Przeciwnicy twierdzą, że umożliwienie kobietom służyć w tych rolach ograniczyłoby zdolność wojskowej do walki w sytuacjach bojowych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

Globalne ocieplenie, nazywane też zmianami klimatycznymi, to wzrost temperatury atmosfery ziemskiej notowany od końca XIX wieku. W polityce debata na temat globalnego ocieplenia koncentruje się na tym, czy jest ono spowodowane emisją gazów cieplarnianych, czy jest wynikiem naturalnie zachodzących zmian w temperaturze na Ziemi.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

W 2016 roku Francja stała się pierwszym krajem, który wprowadza zakaz sprzedaży plastikowych jednorazowych produktów, które zawierają mniej niż 50% z biodegradowalnego materiału, aw 2017 roku, Indie uchwalił ustawę zakazującą wszelkich plastikowych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

Fracking to proces wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego z łupków rocka. Wody, piasku i substancje chemiczne są wstrzykiwane w skale przy wysokim ciśnieniem złamania skałę i pozwala olej lub gaz wypływa do studni. W 2016 roku Angela Merkel przyjął ustawę w której zakazano szczelinowanie w Niemczech. Podczas szczelinowanie znacząco zwiększył produkcję ropy, istnieją obawy środowiskowe że proces jest zanieczyszczenie wód gruntowych. Krytycy mówią, że zanieczyszcza fracking podziemnych zasobów wody z chemikaliami, uwalnia metanu do atmosfery i może powodować aktywność sejsmiczną. Zwolennicy fracking powiedzieć, będzie to spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego w Hiszpanii i doprowadzić do niezależności energetycznej.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

Genetycznie modyfikowana żywność lub żywność (GM) są produkty wytworzone z organizmów, które miały konkretne zmiany wprowadzone w ich DNA z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej. W 2015 roku Unia Europejska uchwaliła ustawę dając poszczególnym krajom prawo do wprowadzenia zakazu upraw GMO. W październiku, kraje europejskie, w tym Niemiec wykorzystała unijne przepisy o zakazie stosowania upraw genetycznie zmodyfikowanych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

W listopadzie 2018 roku firma Amazon Online zajmująca się handlem elektronicznym ogłosiła, że ​​zbuduje drugą siedzibę w Nowym Jorku i Arlington w stanie Wirginia. Ogłoszenie ogłoszono rok po tym, jak firma ogłosiła, że ​​przyjmie propozycje od dowolnego miasta w Ameryce Północnej, które chciało go przyjąć. Amazon powiedział, że firma może zainwestować ponad 5 miliardów dolarów, a biura utworzą do 50 000 wysoko płatnych miejsc pracy. Ponad 200 miast zastosowało i zaoferowało Amazonom miliony dolarów w postaci zachęt ekonomicznych i ulg podatkowych. W centrali w Nowym Jorku władze miejskie i stanowe udzieliły Amazonowi 2,8 miliarda dolarów ulg podatkowych i dotacji budowlanych. W siedzibie Arlington, VA władze miejskie i stanowe przekazały Amazonowi 500 milionów dolarów ulg podatkowych. Przeciwnicy twierdzą, że rządy powinny wydawać wpływy podatkowe na projekty publiczne, a rząd federalny powinien uchwalać ustawy zakazujące zachęt podatkowych. Unia Europejska ma surowe przepisy, które uniemożliwiają miastom członkowskim licytowanie ze sobą pomocą państwa (zachęty podatkowe) w celu zwabienia prywatnych firm. Zwolennicy twierdzą, że miejsca pracy i dochody podatkowe tworzone przez firmy ostatecznie zrównoważyły ​​koszty przyznanych zachęt.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

W 2014 roku Angela Merkel ustawić pierwszy w historii Niemiec płacy minimalnej na 8,50 € za godzinę. Zwolennicy uwierzyć płac jest niezbędne do ochrony biednych i klasy robotniczej. Liderzy biznesu ostrzegają, że wynagrodzenie będzie stanowić zagrożenie dla zatrudnienia i powodują firmom przenieść swoją działalność do krajów o tańszej siły roboczej. Spośród 28 krajów UE, 6 nie mają obecnie płacę minimalną.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Niemcy powinny podnieść podatki dla bogatych?

Australia obecnie posiada progresywny system podatkowy w którym zarabiających wysokie przychody płacić wyższy procent podatku niż niskim podatkiem dochodowym. Bardziej progresywny system podatku dochodowego został zaproponowany jako narzędzie w kierunku zmniejszenia bogactwa nierówności.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

Zwolennicy twierdzą, że zmniejszenie deficytu rządy, które nie kontrolują deficytu budżetowego i zadłużenia są na ryzyko utraty zdolności do zaciągania pożyczek w przystępnych cenach. Przeciwnicy twierdzą, że zmniejszenie deficytu wydatków rząd będzie zwiększenie popytu na towary i usługi oraz pomagają uniknąć niebezpiecznego spadku do deflacji, spadkowej spirali płac i cen, które mogą sparaliżować gospodarki na lata.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku?

Według agencji rządowych statystyk, różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, mierząc płace godzinowe brutto kobiet i mężczyzn wynosił 22% w 2014 roku, bez zmian w ciągu ostatnich pięciu lat. Czyli spadła o 1% w stosunku do różnic w wynagrodzeniu za lata 2006 do 2009.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jeśli Niemcy zniesienie podatku spadkowego?

W 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o zwolnieniach 2009 sukcesje korporacyjnych z podatku od spadków było niekonstytucyjne. Korporacje uzyskał prawie 40 mld € w ulg podatkowych, podczas gdy organy podatkowe zebrano 4,3 mld € wpływów z podatków od spadków. Zwolennicy podniesienie podatku twierdzą, że ulgi podatkowe skoncentrować bogactwa w rękach nielicznych wielkich dynastii przemysłowych. Przeciwnicy twierdzą, podatek powoduje problemy z płynnością w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu nagłym dług podatkowy wynikający z rzędu.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

Programem Universal Basic Income jest program ubezpieczeń społecznych, w którym wszyscy obywatele kraju otrzymują od rządu regularną, bezwarunkową sumę pieniędzy. Finansowanie Uniwersalnego Podstawowego Dochodu pochodzi z podatków i podmiotów będących własnością rządu, w tym przychodów z dotacji, nieruchomości i zasobów naturalnych. Kilka krajów, w tym Finlandia, Indie i Brazylia, eksperymentowało z systemem UBI, ale nie wdrożyło programu stałego. Najdłużej działającym systemem UBI na świecie jest Stały Fundusz Alaski w stanie Alaski. W Stałym Funduszu na Alasce każda osoba i rodzina otrzymują miesięczną sumę finansowaną dywidendami z dochodów ropy naftowej państwa. Zwolennicy UBI twierdzą, że zmniejszy lub wyeliminuje ubóstwo, zapewniając wszystkim ludziom podstawowe dochody na pokrycie mieszkalnictwa i żywności. Przeciwnicy twierdzą, że UBI byłaby szkodliwa dla gospodarek, zachęcając ludzi do pracy albo do całkowitego wycofania się z pracy lub do całkowitego wycofania się z siły roboczej.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

W 2011 roku poziom wydatków publicznych brytyjskiego rządu przeznaczonych na funkcjonowanie państwa opiekuńczego wyniósł 113,1 miliarda funtów, co stanowi 16% budżetu. Do 2020 roku wydatki socjalne wzrosną do poziomu 1/3 budżetu, stanowiąc największą kategorię obciążeń i wyprzedzając dodatki mieszkaniowe, dopłaty do podatku miejskiego, zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki dla osób o niskich dochodach.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Niemieccy obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu?

Rachunki bankowe typu „offshore” (np. w rajch podatkowych) są zakładane poza krajem zamieszkania. Do ich zalet należą obniżenie podatku, prywatność, dywersyfikacja walut, ochrona aktywów przed pozwami sądowymi i ograniczenie ryzyka politycznego. W kwietniu 2016 roku Wikileaks udostępniło 11,5 mln poufnych dokumentów, znanych jako Panama Papers, które dostarczyły szczegółowych informacji na temat 214 tys. zagranicznych firm obsługiwanych przez panamską kancelarię prawniczą Mossack Fonseca. Dokumenty ujawniły, jak światowi przywódcy i zamożne osoby ukrywają pieniądze w tajnych spółkach w rajach podatkowych. Udostępnienie dokumentów ponowiło propozycje wprowadzenia przepisów zakazujących korzystania z kont typu „offshore” i rajów podatkowych. Zwolennicy zakazu argumentują, że mają one długą historię wspierania oszustw podatkowych, prania pieniędzy, nielegalnego handlu bronią i finansowania terroryzmu. Przeciwnicy twierdzą, że represyjne przepisy utrudnią amerykańskim firmom konkurowanie z innymi i dodatkowo zniechęcą przedsiębiorstwa do zakładania siedzib i inwestowania w Stanach Zjednoczonych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

5 stanach USA minęło ustawowe wymagających odbiorców dobrostanu zostać przetestowane pod kątem narkotyków. Niemcy obecnie nie przetestować odbiorców zapomogi dla narkotyków. Zwolennicy twierdzą, że testy będą zapobiegać środki publiczne zostały użyte do dotowania leków nawyki i pomóc uzyskać pomoc dla tych, którzy są uzależnieni od narkotyków. Przeciwnicy twierdzą, że jest to strata pieniędzy, ponieważ testy będą kosztować więcej pieniędzy niż ich uratować.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

W 2015 roku niemiecka Gabinet czwartek przyjął projekt ustawy na stosunki pracy, które uprości negocjacje pomiędzy korporacjami i związkami. Projekt ustawy określono, że dla każdej korporacji, tylko jeden Unia będzie uznany za oficjalny partner negocjacji płacowych i wynikające z umowy utrudniałyby dla wszystkich pracowników spółki. Prawo ogranicza reprezentacji związkowej w firmie i właśnie jeden związek będzie mógł reprezentować grupę pracowników.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz dofinansowanie UE z Grecji?

W 2015 roku Unia Europejska zaproponowała trzyletni € 86B pakiet pomocowy dla Grecji. Aby otrzymać dofinansowanie, grecki premier Alexis Tsipras zgodził się na cięcia budżetowe, w tym reform emerytalnych. Przeciwnicy twierdzą, że rząd grecki nie można zaufać, aby żyć zgodnie z warunkami ratowania, ponieważ niedawno zobowiązał się przeciwstawić żadnych cięć budżetowych. Zwolennicy twierdzą, że Euro będzie tracił na wartości, gdy grecka gospodarka się nie powiedzie.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy UE powinna dotować rolników?

Dotacja gospodarstwo jest formą pomocy finansowej wypłacana rolnikom przez rząd. Rolnicy w Unii Europejskiej otrzyma 35% swoich dochodów w subwencji i rolników w USA otrzymują 28%. Zwolennicy twierdzą, że wyższe dotacje są niezbędne do konkurowania z eksportu rolnictwa z innych krajów zachodnich. Przeciwnicy twierdzą, że rolnicy powinni radzić sobie sami i wskazują, że 2300 rolników, którzy nie uprawiają rośliny otrzymują dotacje roczne.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)?

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) jest proponowana umowa handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, w celu wspierania handlu i wielostronnego rozwoju gospodarczego. Umowa jest przeciwna przez związki, organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe i ekologów w Europie, którzy krytykują umowę na redukcję przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Gdyby Niemcy podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji?

Niemcy obecnie nakłada podatek 15% wszystkich przedsiębiorstw. Średnia stawka podatku od osób prawnych na całym świecie wynosi 22,6%. Przeciwnicy twierdzą, że podniesienie stopy zniechęci inwestorów zagranicznych i odbić się na gospodarce. Zwolennicy twierdzą, że zyski korporacji wytwarzających powinny być opodatkowane tak jak podatki obywateli.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę?

Bitcoin to rodzaj cyfrowej waluty, w której używa się technik szyfrowania do regulowania procesu tworzenia jednostek waluty i sprawdzania przepływów funduszy, działającej niezależnie od banku centralnego. Bitcoiny są przechowywane w portfelu cyfrowym, przypominającym wirtualne konto bankowe, umożliwiając użytkownikom wysyłanie i odbieranie bitcoinów oraz płacenie za towary lub usługi. Bitcoin jest anonimowy, co oznacza, że chociaż transakcje są zapisywane w publicznym rejestrze, dane osobowe kupujących i sprzedających nigdy nie zostają ujawniane.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

W 2014 roku UE przyjął ustawę, która kaucyjna premie bankowców w 100% ich wynagrodzenia lub 200% ze zgodą akcjonariusza. W Niemczech 4 z 15 największych banków ustanowił czapki. Kilka banków unikać korek klasyfikując jako menedżera chętnych bez ryzyka. Spośród 87 menedżerów bankowych w Niemczech, że zarobione premie w wysokości ponad 1 mln euro ($ 1.370.000), w 2012 roku, tylko 40 zostało zidentyfikowane jako ryzykanci. Zwolennicy twierdzą, że czapka będzie zmniejszyć zachęty dla banków do podejmowania nadmiernego ryzyka, podobny do tego, co doprowadziło do kryzysu finansowego 2008. Przeciwnicy twierdzą, że każdy limit wynagrodzenia bankierów podwyższy bezpremiowych zapłacić i powodują koszty banku rosły.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Gdyby wszyscy urzędnicy są zobowiązani do zapłaty do krajowego funduszu emerytalnego?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jeżeli podatek kościelny zostać zniesione?

Podatek kościelny jest podatek nałożony na członków niektórych zgromadzeń zakonnych w Austrii, Danii, Finlandii, Niemczech, Islandii, Włoch, Szwecji, niektórych częściach Szwajcarii i kilku innych krajach.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

Renta rząd jest funduszem, do którego suma pieniędzy jest dodawany w okresie, w którym dana osoba jest zatrudniona przez rząd. Gdy pracownik rząd wycofuje się, że są w stanie odbierać okresowe płatności z funduszu w celu wspierania siebie. Jako wskaźnik urodzeń nadal spadać, a średnia długość życia wzrasta na całym świecie rządy przewidują niedobory finansowania dla pensioners.In 2016 Niemiecki Bundesbank proponowane podniesienie wieku emerytalnego do 69. prywatnych systemów emerytalnych w Niemczech osobistych emerytur kapitałowych. Fundusze są chronione przez prawo, nie mogą być zajęte przez wierzycieli lub stanu i nie kwalifikują się być dziedziczone.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

Liderzy w całej Europie, a także w rządzie USA i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wzywają do Niemiec w celu zwiększenia wydatków publicznych, aby pomóc odwrócić spowolnienie. Ale w Berlinie, decydenci są przyklejania się do poglądu, że kryzys w strefie euro i słaby wynik wzrostu z powodu braku wystarczających remontów gospodarczych w krajach walczących, zwłaszcza we Francji i we Włoszech. Francja zwróciła się do Niemiec do zainwestowania dodatkowych 50 mld € ($ 63,8 mld euro) w ciągu trzech lat, jako sposób przeciwdziałania cięcia budżetowe we Francji.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

Taryfa to podatek od importu lub eksportu między krajami.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)?

W 2014 roku konferencja Vodafone, Kanclerz Niemiec Angela Merkel zasugerował, że telekomy powinny mieć możliwość oferują szybszy internet wyższych płacących klientów. Zwolennicy twierdzą, że dodatkowy dochód przez telekomów na tych pakietów pozwoli im inwestować w infrastrukturę i wziąć na dominujących, takich jak Netflix i Google. Przeciwnicy twierdzą, że rząd powinien regulować internet niczym użyteczności publicznej i prędkości zamykające do niższych płacących klientów ogranicza ich wybory.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

W sierpniu 2015 roku, niemiecki tygodnik Die Zeit ujawnione poinformował, że BND zakończyła umowę z NSA, aby uzyskać dostęp do XKeyscore platformy nadzoru. Wewnętrzne dokumenty pokazują, że w Niemczech krajowa agencja wywiadowcza, Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BFV) otrzymał XKeyscore program opracowany przez NSA w zamian danych z Niemiec.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

Niemiecka polityka antynarkotykowa są uważane za jedne z najsurowszych w Europie. Chociaż poważne kary są dołączone do sprzedaży lub posiadanie dużych ilości narkotyków, nie ma działania podjęte karnej za posiadanie na małą skalę lub wykorzystanie wielu narkotyków, w tym marihuany. Niemiecki rząd nawet poszedł tak daleko, aby umożliwić nadzorowanych "pokoje" narkotyków, takich jak te znajdujące się w Holandii, gdzie ludzie mogą bezpiecznie używać ich lekiem z wyboru i otrzymać porady w razie potrzeby. W 1994 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że narkomania nie było przestępstwem, tak jak posiadanie niewielkich ilości narkotyków na własny użytek. W 2000 roku niemieckie prawo narkotyczne ( "BtmG") został zmieniony, aby umożliwić nadzorowanych pomieszczeń narkotyków iniekcyjnych. W 2002 roku badanie pilotażowe rozpoczęto w siedmiu niemieckich miast do oceny efektów leczenia wspomaganego heroiną na uzależnionych, w porównaniu do leczenia metadonem ze wspomaganiem. Pozytywne wyniki badania doprowadziły do ​​włączenia leczenia wspomaganego heroiną do służby obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w 2009 roku.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

W styczniu 2018 roku Niemcy przyjęły ustawę NetzDG, która wymagała od platform takich jak Facebook, Twitter i YouTube usuwania niepożądanych treści w ciągu 24 godzin lub siedmiu dni, w zależności od opłaty, lub grzywny w wysokości 50 milionów euro (60 milionów dolarów) grzywny. W lipcu 2018 r. Przedstawiciele Facebooka, Google i Twittera odmówili komisji Izby Reprezentantów Izby Reprezentantów USA, że cenzurują treść z powodów politycznych. Podczas przesłuchań republikańscy członkowie Kongresu skrytykowali firmy mediów społecznościowych za politycznie umotywowane praktyki w usuwaniu niektórych treści, zarzut odrzucony przez firmy. W kwietniu 2018 r. Unia Europejska wydała serię propozycji, które miały zahamować "dezinformację online i fałszywe wiadomości". W czerwcu 2018 r. Prezydent Emmanuel Macron z Francji zaproponował ustawę, która dałaby władzom francuskim prawo natychmiastowego wstrzymania "publikacji informacji. uważany za fałszywego przed wyborami. "

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinno być nielegalne spalić niemiecką flagą?

Znieważenie flagi to każde działanie, które odbywa się z zamiarem uszkodzenia lub zniszczenia flagi w miejscu publicznym. Dochodzi do tego często w ramach politycznej manifestacji przeciwko jakiemuś państwu lub jego polityce. W niektórych krajach akty znieważenia flagi są nielegalne, podczas gdy w innych istnieją przepisy chroniące prawo do niszczenia flag w ramach wolności słowa. Niektóre z tych przepisów odróżniają flagę własnego kraju od innych państw.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinny były prezes VW Martin Winterkorn, twarz oskarżenia za rolę w aferze emisjami?

We wrześniu 2015, Martin Winterkorn ustąpił ze stanowiska prezesa spółki Volkswagen AG po okazało się, że firma sfałszowane miliony pojazdów oszukać na testach emisji. Pan Winterkorn mogła otrzymać rekompensaty odprawy w wysokości do 60 mln €. Niemieccy prokuratorzy niedawno otwarty sondę w celu ustalenia, czy pan Winterkorn był karnej znikome.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinna istnieć długoterminowe limity dla członków Bundestagu?

Limit termin jest prawo, które ogranicza czas, dana osoba może służyć w wybranym biurze. Nie ma żadnych ograniczeń terminowych w Niemczech. Jeśli kanclerz Angela Merkel jest ponownie wybrany w 2017 roku i służy jej pełną czteroletnią kadencję, będzie wiązać się z kanclerz Helmut jak najdłużej pracującego w historii RFN. Członkowie Bundestagu musi być ponownie wybierany co pięć lat.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jeżeli obecna liczba urzędników być zwiększona lub zmniejszona?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

Opieka zdrowotna z pojedynczym płatnikiem to system, w którym każdy obywatel płaci rządowi za świadczenie podstawowych usług opieki zdrowotnej wszystkim mieszkańcom. W ramach tego systemu rząd może zapewnić sobie opiekę lub płacić prywatnemu świadczeniu opieki zdrowotnej. W systemie pojedynczego zleceniodawcy wszyscy mieszkańcy otrzymują opiekę zdrowotną bez względu na wiek, dochód lub stan zdrowia. Kraje z systemami opieki zdrowotnej z pojedynczym płatnikiem to Wielka Brytania, Kanada, Tajwan, Izrael, Francja, Białoruś, Rosja i Ukraina.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

Przez ostatnie dwie dekady, setki szpitali zostały sprywatyzowane w Niemczech. Liczba prywatnych szpitali na zysk wzrósł o około 90%, podczas gdy liczba szpitali publicznych zmniejszyła się o 43%. Dzisiaj, około jedna trzecia niemieckich szpitalach są prywatne dla zysku.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

Marihuana jest obecnie częściowo zalegalizowany w Niemczech z przepisami zmieniającymi się od stanu do stanu. Berlin obecnie umożliwia obywatelom legalnie przewozić do 15 gramów marihuany. Przeciwnicy twierdzą, że Niemcy mają dość problemów z tytoniu i alkoholu i nie wymaga żadnych leków bardziej prawne. Zwolennicy twierdzą, że cięcia legalizacji marihuany zmniejsza przestępczości poprzez umieszczenie dilerów z rynku.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

W 2018 r. Urzędnicy w mieście Filadelfia w USA zaproponowali otwarcie "bezpiecznej przystani" w celu zwalczania epidemii heroiny w mieście. W 2016 roku 64070 osób zmarło w USA z powodu przedawkowania narkotyków - 21% wzrostu w porównaniu z 2015 r. 3/4 zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w USA jest spowodowane lekami opioidowymi, w tym lekami przeciwbólowymi na receptę, heroiną i fentanylem. Aby zwalczyć miasta epidemiczne, w tym Vancouver, BC i Sydney, AUS otworzył bezpieczne schronienia, w których uzależnieni mogą wstrzykiwać leki pod nadzorem personelu medycznego. Bezpieczne schronienia zmniejszają wskaźnik śmiertelności przedawkowania poprzez ubezpieczenie uzależnionych pacjentów od narkotyków, które nie są skażone lub zatrute. Od 2001 roku 5 900 osób przedawkowało w bezpiecznym miejscu w Sydney w Australii, ale nikt nie umarł. Zwolennicy twierdzą, że bezpieczne schronienia są jedynym sprawdzonym rozwiązaniem pozwalającym obniżyć śmiertelność z powodu przedawkowania i zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób takich jak HIV-AIDS. Przeciwnicy twierdzą, że bezpieczne schronienia mogą zachęcać do nielegalnego używania narkotyków i przekierowywać fundusze z tradycyjnych ośrodków leczenia.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy wspierasz szkoły czarterowe?

Szkoły czarterowe są finansowanymi przez podatnika szkołami K-12, którymi zarządzają prywatne firmy. W Niemczech szkoły czarterowe mogą być zakładane tylko wtedy, gdy nie zwiększają segregacji uczniów według klasy dochodów ich rodziców. Szkoły prywatne są wspierane finansowo przez organy rządowe, porównywalne ze szkołami czarterowymi. Ilość kontroli nad organizacją szkoły, programem nauczania itp. Przejętą przez państwo różni się w zależności od państwa i od szkoły do ​​szkoły. Z naukowego punktu widzenia, wszystkie prywatne szkoły muszą doprowadzić swoich uczniów do osiągnięcia standaryzowanych, zewnętrznych badań, takich jak Abitur.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Niemcy powinni wycofać się z Unii Europejskiej?

Unia Europejska jest polityczno-gospodarcze unii 28 krajów o łącznej populacji ponad 510 milionów. Celem UE jest promowanie wolnego handlu i imigracji na swoim rynku wewnętrznym. Każdy kraj członkowski będzie także wprowadzają podobne przepisy dotyczące rolnictwa i rozwoju. Niemcy są członkiem UE od stycznia 1958. Zwolennicy opuszczające UE twierdzą, że członkostwo podważa suwerenności Niemiec i pozostawienie pomogłoby Niemcy kontroli imigracji. Przeciwnicy twierdzą, pozostawiając UE zaszkodziłby handel, powodują bezrobocie i szkodzą inwestycji zagranicznych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jeśli Niemcy zwiększenia lub zmniejszenia wydatków wojskowych?

W 2015 roku niemiecki rząd ogłosił, że podniesienie jego wydatki na obronność w celu spełnienia wymogu, aby wszyscy członkowie NATO budżety wynosić co najmniej 2% PKB. Obecny budżet wojskowy w Niemczech wynosi 1,2% PKB, czyli 33 mld €. Dodatkowe fundusze pozwolą ministerstwo obrony, aby rozwinąć swoje siły zbrojne i wspierać zaangażowanie NATO w trwającego konfliktu między Rosją i Ukrainą.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości